" denizin ortasında, mumyalar sofrasında"Download from depozit.com

"Zaman dışı sessizliğimde yeterince içten değil miydim?" diye söyleyen dudaklardan, bir-öfke-bir-canlılık-1betime, bu toztoprak dolu doğruculuktan bir olum bekleniyor bazı. Nesnelleştikçe durulgan vurumlara onaysız zaman dilimleri eşlik edince her şey tersine; laflar yutumlu, billy corgan açıklığında ergenel sıkılımları anıyoruz.- çok basit mecralarda-

2 .:

  1. Leander said...

    link is dead :(  

  2. esnik vörsun said...

    fixed  


 

2009-2016 Amme Hizmeti -sonikatak-