" denizin ortasında, mumyalar sofrasında"

Zapturapt Mixtape
Baba tabiriyle:"Lafıma sansür koyayım" + paraya ve güce tapan kerameti kendinden egosantrik neslin boyundurluğuna patır patır sıçma arzusuyla, bir nebze fonunuza iliştirilsin diye yapyapıştır taktakıştır tarzıyla:

0 .:


 

2009-2016 Amme Hizmeti -sonikatak-