" denizin ortasında, mumyalar sofrasında"Ömür Kılıçaslan'ı kaybetmişiz... 

2009-2016 Amme Hizmeti -sonikatak-