" denizin ortasında, mumyalar sofrasında"

Soap&Skin - MAWAL JAMARKonserinde ayrıbi güzeldi

Farazi-Kayra'nın youtube beyanatına göre şarkının bu haliyle internetlerde dolanması pek içlerine sinmemiş amma velakin buraya da koymaktan kendimi alıkoyamadım


 

2009-2016 Amme Hizmeti -sonikatak-