" denizin ortasında, mumyalar sofrasında"Anatolian Rock Revival Project'ten göreyazdığım pek harika grup, içimin yağları eridi. 

2009-2016 Amme Hizmeti -sonikatak-