" denizin ortasında, mumyalar sofrasında"Download from Mediafire.comDeli Mavi'den beri müzikal açıdan bazı konulara bakışımın git gide değiştini söylemek isterim. Müziği nasıl sindirdiğimizi, onu tanımlayacak elemanlardan ne kadar yoksun olduğumuzu ve yıllardır ortaya döke saça paylaştığımız müzik bazlı düşünce yığınlarının nasıl silik bir hare olarak değerini yitirdiğini ve en önemlisi neye hizmet ettiğini gördükçe, insan kendi kendini habersiz ornatan sessiz antlaşmalardan feragat etmesi gerektiğini anlıyor. Yardıray aşkına.

0 .:


 

2009-2016 Amme Hizmeti -sonikatak-