" denizin ortasında, mumyalar sofrasında"Gira'nın feys'inden gördüm, içim çıktı

0 .:


 

2009-2016 Amme Hizmeti -sonikatak-